Alle vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste, en gevoel voor cultuur

zijn welkom als lid van Passage Rondom in Middelstum, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Wat biedt Passage ?

 

Maandelijks een bijeenkomst, waar een spreker wordt uitgenodigd, voor een maatschappelijk, christelijk, cultureel of sociaal onderwerp.

-          reisjes / uitstapjes

-          leeskring

-          tuinclub

-          handwerkclub

-          cursussen

-          creatieve activiteiten

-          landelijke en provinciale ontmoetingsdagen

-          ledenblad Motief

-          eigen website

 

Inlichtingen :  Ina Ausema tel; 0596-551226

www.passagevrouwen.nl      afdeling  Middelstum rondom


Programma Passage Middelstum-Rondom 2018-2019.

12 september ; Dhr Bert Middel . Dijkgraaf.

19 september; Excursie. Achter de schermen bij de Jumbo in Uithuizen.

10 oktober;     Rob Zijlstra ,de rechtbankverslaggever van Zittingzaal 14.

14 november; Mw.Marianne Nijhof-Reimert en dhr. Nicolas Nijhof.

                       Over hun ervaringen als tropenarts in Congo.

12 december ; Adventsviering.

8 januari;        Nieuwjaarsvisite.

9 januari;        De wereld van verslaving. Dhr. Bill de Smeth.

13 februari;    Reis naar Antartica door dhr. en  mw. Pieter en Marga Jannenga.

20 maart;        Etentje t.g.v. het 100 jarig bestaan van Passage.

10 april;          Paasgebruiken door dhr, Fre Schreiber.

In mei nog een reisje als afsluiting van het seizoen.

We komen bijeen op de tweede woensdag van de maand in op ít Houkje Burchtstaat 23

in Middelstum en beginnen om 19.45 uur tenzij iets anders is aangegeven.

U kunt ook eens kijken op www.passagevrouwen.nl