Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen ,

departement Middelstum.


Zo heet de vereniging “het Nut Middelstum, die deel uitmaakt van een landelijk netwerk. Het landelijk Nut werd opgericht in 1784, het departement Middelstum in 1801. Vandaar die nu nogal plechtig aandoende termen.

Maar het huidige “Nut” is een moderne vereniging zonder levensbeschouwelijke of politieke binding, echt openbaar, dat wil zeggen, open voor iedereen. De leden van deze vereniging gaan ervan uit, dat het leven in ons dorp uit meer bestaat dan werken, eten en drinken, televisie kijken, internetten en slapen.

Om aan deze opvatting vorm te geven, worden jaarlijks lezingen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd, die op verschillende locaties plaatsvinden.
Deze avonden hebben voor, na en in de pauzes van de lezingen ook een prettig karakter.
Het biedt de mogelijkheid om onder het genot van koffie of een drankje weer eens bij te praten.

Naast de lezingen worden bridgedrives, schouwburgbezoeken en excursies naar actuele tentoonstellingen of interessante bedrijven georganiseerd.

Dus tijd om lid te worden.

U kunt zich –telefonisch en per e-mail- opgeven bij de secretaris:

Mevrouw E.Muller, telefoon 0595 - 552126 of per mail ernamuller@gmail.com

De kosten bedragen € 15,00 per persoon per jaar.

U mag ook altijd eens als gast een avond meemaken.

Namens het bestuur,

Voorzitter : de heer J. Gast

Secretaris : mevrouw E.Muller

Penningmeester : de heer J.H. Lambers

Lid :  mevrouw A. Mekel-Dik

Lid : mevrouw H. Lalkens-Hazekamp

P.S. U wordt niet lid van een klein clubje, de vereniging telt momenteel 150 leden uit alle geledingen van de samenleving

 

Lidmaatschap Nutsdepartement Middelstum 

De contributie bedraagt € 15.00 voor alleenstaanden en € 30.00 voor echtparen. Inwonende kinderen van 18 jaar en ouder, die mee willen doen aan evenementen en/of cursussen dienen zelfstandig lid te worden. Voor de contributie ontvangt u aan het begin van het seizoen een nota, waarna het verschuldigde bedrag gestort moet worden op bankrekening NL44SNSB 092.15.08.387 t.n.v. NUT te Middelstum.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk te geschieden bij het secretariaat vóór 1 september van het nieuwe seizoen.

Secretariaat:

Mevrouw E.Muller
Torenstraat 12
9992 TZ Huizinge
telefoon 0595-552126
email ernamuller@gmail.com